Leave a comment

อุทยานแห่งชาติขุนขาน

Untitled Document

อุทยานแห่งชาติขุนขาน

 
อุทยานแห่งชาติขุนขาน มีพื้นที่ทั้งหมดตวง 397 ตารางกิโลเมตร คลุมคลุมที่ ตั้ง อำเภอสะเมิง และอำเภอมาตุเรศแจ่ม  ที่ตั้งเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนณ สูงตั้งแต่ 500-1,708 เมตร จากระดับน้ำทะเล มียอดดอยสูงสุดคือ ดอยปุ้งเกี้ย พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าสนเขา และป่าดิบเขา สถานที่น่าสนใจ ได้แก่ บ่อน้ำ อุ่นธรรมดา ตั้งอยู่ตรงที่ทำงานอุทยานฯ น้ำมี อุณหภูมิเถินประมาณ 38 องศาเซลเซียส 
การเดินทาง จาก เชียงใหม่ไปอุทยานแห่งชาติขุนขาน สามารถไปได้ 2 เส้นทาง 
– เส้นทางแรกใช้ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-แม่ริม แล้วไปตามวิธีหลวงหมายเลข 1096 จนถึง อำเภอสะเมิง 
– อีกเส้นทางหนึ่งใช้ทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-หางดง แล้วไปตาม ทางหลวงหมายเลข 1269 จนถึง อำเภอสะเมิง จากอำเภอสะเมิงไปตามทาง รพช. สายสะเมิง-บ้านวัด จันทร์ เส้นทางนี้มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ป่าผลัด ใบคู่แฝดข้างทางจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือ สีส้ม สีแดง ละลานตาไปทั้งผืน 
บนเส้นทางสายแม่ริม-สะเมิงยังประกอบด้วยรีสอร์ทหลายแห่งที่ประดับอีกด้วยดอกไม้และ ตกแต่งสวยงาม พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและบางแห่งยังมีกิจกรรมเสริม เช่น แม่สาวาเลย์ (สาธิตการทำกระดาษ สา วาดร่ม) แม่สารีสอร์ท (มีสนามกอล์ฟ 9 หลุม) ไร่กังสดาล เชียงใหม่รีสอร์ท  เอราวัณรีสอร์ท  โปงแยงแอ่งดอยรีสอร์ท  ต้นตอง คันทรีโฮม และห้องอาหารต้นตอง เป็นต้น 

ข้อมูลทั่วไป

อุทยาน แห่งชาติขุนขานอยู่ในที่ตั้งป่าสงวนในที่ชาติป่าสะเมิง และป่าแม่แจ่ม ท้องที่ตำบลแม่สาบ ตำบลสะพังแก้ว ตำบลสะเมิงเหนือ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง และตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่นาจาร อำเภอแม่แจ่ม ธานีเชียงใหม่

สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้ทำการพิจารณาและพิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า สะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีสภาพธรรมชาติ อันตรูงาม มีน้ำตก หน้าผา ถ้ำ หลายแห่งเหมาะสมให้กรมป่าไม้ทราบและพินิจพิจารณา กรมไพรวัน จึงได้มีคำสั่งที่ 934/2536 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2536 ให้นายสุ รศักดิ์ วุฒิอิ่น ตำแหน่งเจ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 5 ส่วนอุทยานแห่ง ชาติ มาดำเนินการสำรวจจัดตั้งให้สดอุทยานแห่งชาติ โดยใช้สมญา นามว่า ?อุทยานแห่งชาติเลี้ยงดูขาน?

การดำเนินการวิเคราะห์จัดตั้งอุทยานแห่งชาติขุนขาน ได้ดำเนินการสำรวจมีเนื้อที่ประมาณ 442,500 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง และป่าแม่แจ่ม ท้องที่ตำบลแม่สาบ ตำบลบ่อแก้ว ตำบลสะเมิงเหนือ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิงและตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแม่นาจาร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รายงานให้ ด้า นอุทยานแห่งชาติพร้อมด้วยนำเข้าสู่การพิจารณา ของหมู่กรรมการสวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2538 ที่ ประชุมพิจารณาเห็นว่า พื้นที่บริเวณที่สำรวจจัดตั้งทับซ้อนกับพื้นที่ ที่กองพลมีปัญหาร้องเรียน เกี่ยวกับพื้นที่อุทยานที่ชาติภาคเหนือ 13 แห่ง จึงได้มีมติที่ประชุม ?ให้หัวหน้าสวนแห่ง ชาติขุนขานตอบไปดำเนินการแก้ไข ปัญหาราษฎรร้องเรียน พื้นที่สวนแห่งชาติ 13 แห่ง ทับซ้อนสถานที่ทำกินเครื่องใช้ราษฎรก่อน?

หัวหน้าอุทยานสถานที่ชาติขุนขาน ได้เข้าร่วมดำเนินการพิจารณาแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของราษฎร ของใช้คณะกรรมการตามคำตะโกนสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเพราะตลอด จนถึง ปี พ.ศ.2540 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 เห็นชอบผลการสนทนากลุ่มปัญหาป่าไม้และที่ดิน กรณีป่าอนุรักษ์ภาคเหนือ (เขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1) จำนวน 19 แห่ง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีรายชื่ออุทยานแห่งชาติขุนขานอยู่ในข้อเรียก ร้องแล้ว สำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ได้เดิน ทางการประชุมชี้แจง แก่สภาตำบลและองค์การจัดการส่วนตำบล ในดินแดนจำนวน 6 ตำบล รวมทั้งทำการเดินสำรวจกันเขตที่อยู่อาศัย และที่ ทำเขมือบของราษฎรออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิก อบต. และร่วมกันกำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ พร้อมปรับลดโซนให้ เหมาะประสาน รอยการดัดตนจัดการอุทยานแห่งชาติแห่งอนาคต ทำให้ขนาดของแคว้นลดลงเกินเนื้อที่ประมาณ 150,000 ไร่

ในปัจจุบันเหล่ากรรมการอุทยานสถานที่ชาติให้ ความเห็นถูกในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติต่อไป แล้ว

 ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ อุทยานแห่งชาติขุนขานตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 18 องศา 46 ลิปดา ถึง 19 องศา 02 ลิปดานอกเหนือ และลองติจูดที่ 98 องศา 23 ลิปดา ถึง 98 องศา 49 ลิปดาตะวันออก ชายแดนทิศเหนือจด ถิ่น ที่รักษาพันธุ์สิ่งมีชีวิตป่าสะเมิง ท้องที่ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้จดพื้นที่จัดการประกาศอุทยานสถานที่ชาติออบขาน พุงที่ตำบลบ่อถ้วยน้ำ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งประเทศป่าแม่แจ่ม ท้องที่ ตำบลพระชนนีนาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวัน ออกจด เขตอำเภอแม่ริม ท้องแผ่นดินตำบลโป่งแยง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทิศ ตะวันจ๋อยจด พื้นที่ป่าสงวนในชาติป่าแม่แจ่ม ท้องที่ตำบลแม่แดด ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกคีรีสลับซับซ้อนโดยทั่วไป มี ความสูงตั้งแต่ 500-1,708 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาที่สุงที่สุดคือ ยอดดอยปุงเกี้ย สูง 1,708 เมตร เป็นถิ่นต้นน้ำน้ำของแม่น้ำแม่ขาน และแม่น้ำแม่แจ่ม แม่น้ำทั้ง 2 สาย ไหลลงสู่แม่น้ำปิง

 ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพ ภูมิดินฟ้าอากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ต่ำสุดเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิถัวโดยทั่วไป 23 องศาเซลเซียส ผลรวมน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,380 มิลลิเมตร

พืชพรรณและสัตว์ป่า

สภาพป่าของอุทยานแห่งชาติ ประกอบไปด้วยป่า 5 ชนิด คือ

ป่าดิบเขา พบตามภูธร 2ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 1,000 เมตร ขึ้นไป บริเวณตอนบนของพื้นที่และบริเวณเทือกเขาแบ่งเขตอำเภอสะเมิงกับอำเภอแม่แจ่ม พันธุ์ไม้ที่ พบยิ่ง นักได้แก่ ก่อ สนตรีใบ ทะโล้ ตุ้มเต๋น มะขามป้อม จำปี มะส้าน สารภีป่า นมนาง เป็นต้น

ป่าดิบแล้ง พบทั่วไปบริเวณหุบพนมและริมลำห้วยข้าง ในระดับความสูง 600-1,000 เมตร พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ ยาง ตะเคียน มะม่วงป่า ลำไยป่า มะไฟ มะเดื่อ เป็นต้น

ป่าสนเขา พบตามดีเลิศเขาโดยทั่วไปที่ระดับความสูง 700-1,300 เมตร พันธุ์ไม้ ที่รุ่งโรจน์อยู่ได้แก่ สนสองใบ สนสามใบ ก่อ รัก รัง เหียง เป็นต้น

ป่าเบญจพรรณ เจอะเจอทางทิศตะวันออกของพื้นที่ พันธุ์ ไม้ที่ขึ้นได้แก่ ต้นสัก เติม สมอไทย เส้า แดง ประดู่ เสี้ยว มะแฟน ซ้อ เป็นต้น

ป่าเต็งรัง พบมากโดยทั่วไปเขตแดนภูเขาที่ไม่ สูงมากนัก พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง สนสองใบ มะกอก เส้า เสี้ยว เป็นต้น

สัตว์ป่าที่มีมาก ได้แก่ เก้ง สุกรป่า ไก่ป่า เม่น หมาไน หมา จิ้งจอก นุ่มนวล ตุ่น กระรอก กระต่ายป่า บ่าง ค้างคาว อีเห็น พังพอน เป็นต้น ที่มีน้อยได้แก่ อ้ายจ๋อ ชะนี ผู้ร้าย เลียงผา นกกก เป็น ต้น 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: